Saltar a continguts

Club Jiu-Jitsu Sant Cugat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

La Competició

Sistema DUO-KATAEl sistema de DUO-KATA de la IJJF, és un treball per parelles, masculines, femenines o mixtes que consisteix en la defensa, per part d'un dels membres de la parella, de diferents atacs prefixats, efectuats per l'altre integrant de la mateixa. Els atacs estan dividits en quatre grups, contenint cadascun cinc atacs, dels quals es realitzen solament tres, sent aquests sortejats per l'Arbitre Central. Les parelles competidores els realitzen en diferent seqüència alternant la sortida d'una parella i l'altre.